Betalings- en annulatievoorwaarden

Inschrijven voor een individuele nascholing betekent automatisch betaling van de factuur die enkele weken voor de aanvang van de sessie via mail wordt doorgestuurd. Indien u één week voor de aanvang van de cursus geen factuur ontvangen hebt, contacteer dan ‘Schrijfritmiek & Meer’ (info@schrijfritmiek.be) om na te gaan of de inschrijving goed geregistreerd is. Ben je onverwachts verhinderd? Een inschrijving kan tot uiterlijk 3 weken voor de aanvangsdatum kosteloos worden geannuleerd. Daarna is annulering (ongeacht de reden) niet meer mogelijk. Annuleren kan enkel schriftelijk via mail naar info@schrijfritmiek.be U kan zich wel steeds laten vervangen door een collega. Het is wel belangrijk om de naam van de vervanger door te geven via mail. Indien u afwezig bent, is er geen prijsvermindering of terugstorting van een gedeelte van het inschrijvingsgeld mogelijk (ook niet wegens ziekte). Anderzijds wanneer een cursus niet kan doorgaan omdat het aantal inschrijvingen onvoldoende is, of omwille van overmacht bij de nascholer, bijvoorbeeld door ziekte, … worden de gestorte inschrijvingsgelden terugbetaald door ‘Schrijfritmiek & Meer’.